Bible Book: Romans / Romeine
Chapter: 5
Verse: 12
Verse (to): 21

 

Romeine 5:12-21

Paulus praat in Romeine 5:12-21 van twee mense. Die eerste mens, wat hy as hoof van ons menslike gemeenskap voorstel, is Adam. Paulus hou hom as verteenwoordiger van die mensdom voor in sy daad van ongehoorsaamheid. Deur hom het “die sonde in die wêreld gekom” (vers 12a) met die gevolge: “die oordeel (het) gevolg en dit het tot veroordeling gelei” (vers 16); “die dood (het) begin heerskappy voer deur hierdie een mens” (vers 17); “een oortreding het gelei tot veroordeling vir alle mense” (vers 18) en “baie (het) deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword” (vers 19).
Daar is ook ‘n ander mens, Christus. Deur sy gehoorsaamheid is daar die vrye geskenk van genade (vgl vers 15b) en die gevolge hiervan is: vryspraak (vgl vers 16c), geregtigheid (vgl vers 17b 1953 vertaling), regverdigmaking, lewe (vgl vers 18b en 19c 1953 vertaling) en oorvloedige genade (vgl vers 20).
Paulus hou Adam en Christus aan sy lesers voor as twee verteenwoordigende persone. Deur die beginsel van korporatiewe verbondenheid het hulle dade almal wat hulle verteenwoordig, beïnvloed.
Hierdie argument van Paulus het my laat wonder: Wat sou Paulus gedink het van die “ons-hulle” denkwyse wat Christene soms openbaar? Binne die konteks van die vigspandemie het ek dikwels gedagtes in die volgende trant gehoor: “Ons is die verlostes – hulle is die sondaars. Ons is regverdig – hulle het onder die oordeel van God geval.”
My vermoede is dat Paulus sou sê dat hierdie manier van dink ‘n misverstaan van Romeine 5 is. Wat Paulus in hierdie gedeelte doen, is om “ons” met “ons” te vergelyk. Die eerste “ons” is ons lewens volgens Adam. Wat ons van Adam ontvang het is die “geskenk” van sonde en dood. Gelukkig is daar ‘n ander “ons”. Hierdie “ons” is ons nuwe lewe volgens Christus. Wat ons van Christus as geskenk van vrye genade onvang, is vryspraak deur die gehoorsaamheid van Christus.
Hierdie hoofstuk wil ons op geen manier of “ander” laat “neerkyk” nie. Die bedoeling is dat ons moet opkyk na die wonderlike genade van God! Dan sal ons saam met Paulus sing: nou heers God se wonderlike genade en plaas dit ons in die regte verhouding met God en dit beteken die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here (vgl vers 21 in die New Living Translation).
Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe kan ons gedagtes en  ‘n houding van “neersien op ander” vermy?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans