Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 05/02/2010 – 14:12
Year C (2009-2010)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 5
Verse: 1 – 11

Hierdie dag sou Simon nooit weer vergeet nie. Dit was nie die eerste keer dat hy Jesus ontmoet het nie. Volgens Lukas 4:38 was Jesus voorheen by hom aan huis. Hy het gesien hoe Jesus sy skoonma genees het. Moontlik het Jesus selfs daar oornag.

Maar skynbaar het daardie ontmoeting met Jesus nog nie ‘n beduidende invloed op Simon gehad nie. Terwyl “Jesus langs die Gennesaretmeer staan en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor” (v 1), is Simon besig met sy normale werk – om die nette na ‘n nag se harde werk te was (v 2).

Tog sou daar hierdie dag ‘n aantal gebeurtenisse plaasvind wat Simon se opine van Jesus en sy verhouding met Jesus radikaal verander. En dit skyn of dit teen Simon se wil in gebeur het! Jesus klim in sy boot en vra hom om dit ‘n ent te skuif sodat Hy die skare van daar kon leer (v 3). Nou moes Simon ook na Jesus luister. Daarna sê Jesus vir Simon om te gaan visvang (v 4). Ons kan Simon se teësinnigheid in sy antwoord hoor (v 5), maar hy het nogtans gehoorsaam.

Toe gebeur daar twee wonders. Teen alle verwagtinge in vang Simon soveel vis dat sy boot te klein is om dit te hanteer. En Simon besef dat Jesus nie “Meneer” is nie (v 5), maar “Here” (v 8). Hy het iets van wie Jesus werklik is, ontdek. Dit het hom op sy knieë voor Jesus laat val en hy bely sy ontsag vir Jesus asook sy eie sondigheid (v 8) – sy onwaardigheid en vrees in die teenwoordigheid van die Here.

Simons sou daardie dag nooit vergeet nie – die dag toe Jesus sy werkplek betree het, die dag toe Jesus in sy boot geklim het (instrument van sy lewensonderhoud), die dag toe Jesus nie meer die Leermeester was wat sy familie bevriend het nie, maar die Here wat beheer oor sy lewe geneem het. Die dag toe hy ‘n dissipel van Jesus geword het (v 11).

Om oor na te dink (of te bespreek): Waar verwag ons Jesus se teenwoordigheid – alleen in die kerk en aanbiddingsbyeenkomste of ook waar mense hulle daaglikse werk doen? Waar kan ons Jesus se teenwoordigheid op die terrein van MIV en vigs verwag?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans