Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 01/04/2011 – 12:22
Year A (2010-2011)
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 9
Verse: 1 – 41

In baie stede is daar ’n standbeeld wat geregtigheid uitbeeld. Dit is ’n vrou wat geblinddoek en gewapen is. Die geblinddoekte en gewapende uitbeeldings van geregtigheid is ver van wat Jesus as die een wat “vir oordeel” in die wêreld gekom het, aanbied (vgl Joh 5:22, 27). In Johannes 9 neem Jesus se oordeel die gestalte van genesing, nie veroordeling nie, aan en die vermoë om te sien, is onontbeerlik vir die oordeel van Jesus.

Maar waarom sou Jesus dan sommige wou blind maak soos wat ons in Joh 9:39 lees?

Die volgende storie kan illustreer wat Jesus gedoen het: Daar was ’n dorpie waar die mense van hierdie dorpie nie kon regkry om hulleself te organiseer om hulle waterpomp teen besoedeling te beskerm nie. Dit was slegs nadat die priester van die dorpie die kinders opgesteek het om die waterpomp ywerig met modder te besmeer (te salf), dat die mense tot aksie oorgegaan het. Toe hulle die werk van die kinders gesien het, het hulle besef dis nodig om die waterpomp te beskerm sodat die nie bevuil word nie. Die “stout” kinders het die hele dorpie se oë oopgemaak.

Na hulle gesprek smeer Jesus klei aan die man se oë en vestig die aandag op sy blindheid (v 6). Later sou die man teenoor die wat hom veroordeel het, met hierdie woorde getuig: “ek was blind en nou sien ek” (v 25). Daar was oorvloedige getuienis van beide toestande.

Wanneer ons die Skrif lees, kan ons Jesus hoor, maar is ons blind?

Het enigiemand ons oë met klei gesalf?

En as ons so gesalf word, is ons oortuig van ons eie blindheid?

Kan almal rondom ons sien dat ons sig aangetas is?

Was ons al so ongemaklik en blootgestel dat ons verlang het dat iemand ons sal vertel waar ons kan was?

Sou ons, in ons blindheid, toelaat dat iemand wat nie die reëls volg wat ons volg nie, ons oë met klei salf? Miskien kan hulle ons blindheid beter beskryf as wat onsself kan.

Sou ons deur hierdie persoon tot heling gelei kon word?

Wanneer die werke van God in ons genesing openbaar word, hoe bring ons dit in ons getuienis voor die regters van reinheid en geregtigheid?

Miskien sou Jesus ons blind maak sodat ons getuies van God se werke in die lewe van alle mense kan wees.

Geskryf deur Greg Manning

Onthou om vir die Vigsburo voorbidding te doen en kom besoek ons by: www.cabsa.org.za

Author: (Unknown)
Language: Afrikaans