Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:01
Bible Book: Genesis
Chapter: 2
Verse: 15 – 17

Die RCL se tekskeuses vir die eerste Sondag in Lydenstyd het ‘n opvallende klem op sonde. Wanneer Gen 2:15-17, 3:1-11 as fokusteks vir die prediking gekies word, kan dit gebeur dat die klem selfs nog meer (volledig?!) op sonde geplaas word. Daarom sal die erediens van ‘n Nuwe Testamentiese gemeente steeds in die teken van die “veel oorvloediger” genade van God (Rom 5:15) moet plaasvind. Al is dit die eerste Sondag “op weg na die Kruis” is die kruis as teken van wat sonde is EN wat genade beteken, reeds “op die horison sigbaar”.

Ek wil die advies van Douglas Lawrie in BUVTON se “Preekstudies met Liturgiese voorstelle” (Advent 2004 tot Koninkrykstyd 2005), om Gen 2 en 3 eerstens as verhaal te lees, heelhartig onderstreep.

Dis ‘n hartseer verhaal van hoe die mens hulle wonderlike verhouding met hulle Skepper deur hulle ongehoorsaamheid aan ‘n eenvoudige voorskrif (net hierdie een boom nie) “sommer so” breek! Saam hiermee moet ons ook kennis neem van die hartseer verhaal van hoe hierdie verhaal deur die kerk misverstaan is:
* Menige katkisant het vir my verseker dat die “verbode vrug” seks is.
* Die “interpretasie” dat die vrou eintlik die skuldige is, is net so algemeen.

Wie mooi luister na die verhaal van Gen 2 en 3 sal insien dat hierdie twee misvattings nie in die verhaal self voorkom nie. Die verleier is die slang. Die man is die “swakker persoon” – hy staan passief en luister na die hele gesprek en eet sonder ‘n woord die vrug saam met die vrou. Wanneer Gen 3 na 2:24 en 25 gelees word, kan die boom waaroor die gesprek in Gen 3 handel tog nie ‘n simbool vir seks wees nie?!

Die groot harseer is dat baie mense (Christene) se reaksies te midde van die vigspandemie onder andere deur bogenoemde twee opvattings gekleur (selfs gedryf) word (ek vereenvoudig bietjie) deur:
* “seks is die groot (oer-) sonde en daarom moet ons in ons gesprek oor vigs (eerstens/ alleen) oor die sonde van seks praat!”
* “die vrou is die eintlike (eerste) sondaar en daarom het sy die verantwoordelikheid om in ‘n tyd van “vrye seks” die gety te draai.”

In die lig hiervan is dit noodsaaklik dat ons weer goed sal luister na die verhaal van Genesis 2 en 3 soos wat dit deur die Heilige Gees vir ons op skrif gestel is. Wie so luister, mag soos koning Dawid die profetewoord hoor: “jy is die man!” (2 Sam 12:7).

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans