Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 11:24
Bible Book: 1 Peter / 1 Petrus
Chapter: 1
Verse: 17 – 23

[Lectionary lesings vir 6 April 2008 (3de Sondag van Paastyd): Revised Common (1 Petrus 1:17-23); Roman Catholic (1 Petrus 1:17-21) en Episcopal (1 Petrus 1:17-23 of Hand 2:14a, 36-47)]

Hoe hou ‘n mens aan as dit baie swaar gaan? Petrus skryf aan mense wat swaar tye beleef. In vers 17 noem hy hulle vreemdelinge. Uit verskeie ander gedeeltes in hierdie brief word dit duidelik dat Petrus aan Christene skryf wat op verskillende maniere lyding ervaar (vergelyk bv: 1:6, 2:19-21, 3:14, 3:17, 4:1, 4:13, 4:16, 4:19 en 5:10).

Swaarkry bring sy eie versoekings. En as swaarkry die gevolg is daarvan dat jy ‘n vreemdeling (anders as die groep) is, sal die versoeking wees om by die groep aan te pas. “Moenie uitstaan nie! When in Rome, do as the Romans do”, kan jy by jouself dink.

Maar dit is nie die raad wat Petrus aan sy lesers gee nie. Hy vermaan hulle om nugter te wees (vers 3), nie toe te gee nie (14), heilig te wees (15), in eerbied vir God te lewe (17), gehoorsaam te wees en mekaar lief te hê (22). Wat Petrus dus sê, is: wanneer dit swaar gaan – volhard!

Maar hoe? Hoe kan hy dit sê? Wat sal mense wat swaar tye beleef, motiveer om te volhard?

Die een antwoord (daar is baie antwoorde in hierdie brief) op hierdie vrae wat my aanspreek, is Petrus se argument in verse 18 en 19: Petrus herinner sy lesers aan wie hulle is en wat hulle werd is. “Julle weet tog dat julle … losgekoop is”, herinner hy sy lesers. God het “’n prys betaal” vir julle verlossing – en hierdie “prys” kan nie in terme van hierdie wêreld se silwer en goud uitgedruk word nie. Die “prys” was veel meer – dit was die “kosbare bloed van Christus”!

En dit is wat julle werd is!
Wanneer ons onthou watter waarde ons in God se oë het, sal dit ons motiveer om getrou te bly – selfs wanneer ons swaar tye beleef.

Om oor na te dink (of te bespreek): Motiveer Petrus se argument in verse 18 en 19 jou om aan jou beginsels getrou te bly of is daar iets anders wat jou motiveer?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans