Bible Book: Numbers / Numeri
Chapter: 21
Verse: 4
Verse (to): 9

Teks: Numeri 21:4-9

Ons lees in Johannes 3:14 dat Jesus vir Nikodemus gesê het: “Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word”. Daarom is dit vanselfsprekend dat ons aan Jesus se woorde in Joh 3:14 sal dink wanneer ons die verhaal (waarna Jesus verwys het) in Numeri 21:4-9 lees. Dit is egter belangrik om eers goed te luister na die verhaal van Num 21:4-9 soos wat dit hier vir ons vertel word.
Een aspek van hierdie verhaal het my opgeval: Na Moses vir die berouvolle Israel voorbidding gedoen het (vers 7), het God nie dadelik die slange weggeneem nie. Dit kon Hy sekerlik doen, want vers 6 sê Hy het die slange gestuur. God gee egter aan Moses die eienaardige opdrag om ‘n koperslang te maak en op ‘n paal te sit.
Die pad wat God van ‘n krisis of noodsituasie na ‘n oplossing met ons stap, is dikwels nie die pad wat ons as die kortste en reguit pad na ‘n oplossing sien nie.
Vir die Israeliete in die woestyn, wat deur slange bedreig word, verdwyn die slange nie soos mis voor die son nie, maar hulle ontvang ‘n teken van God se ontferming. Wie hierdie teken gelowig aanskou het (vers 9b), het genesing ontvang.
Medikasie wat die MI virus heeltemal kan vernietig en entstof wat ons teen infektering kan beskerm, sal ‘n God-gegewe oplossing vir die krisis van die vigspandemie wees. Hiervoor moet ons bid. Terwyl daar nog geen “kortpad oplossing” vir die vigspandemie is nie, beteken dit nie dat God se ontferming nie in hierdie situasie sigbaar is nie. Ons het die kruis van Christus. Die kruis van Jesus is dié teken van God se ontferming in ons stukkende wêreld.
Ons sien soveel tekens van mense wat met God se ontfermende liefde uitreik en help.
Ons word juis geroep om te midde van die krisis tekens van God se ontferming op te rig. Al weet ons dit is geen finale oplossing nie, kan ons weet dat dit tekens is van God se ontferming.
Tekens van liefde. Tekens wat hoop gee. Tekens wat geloof moontlik maak.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans