Year A (2010-2011)
Bible Book: Romans / Romeine
Chapter: 5
Verse: 1
Verse (to): 5

Romeine 5:-5

In aansluiting by Romeine 5:1-11 kan die volgende gebed op Triniteitsondag gebid word:

Ons Vader in die hemel –
dankie vir u groot genade.
U het ons van ons sonde vrygespreek en as u kinders aangeneem.
Ons bid vir ons susters en broers wat swaarkry – ook hulle wat met MIV en vigs leef:
skenk u vrede aan hulle!
Help ons almal om ons lewensvreugde in U te vind.
Ons Here Jesus Christus –
dankie dat U vir ons gesterf het toe ons nog goddelose sondaars was.
Ons bid dat U ons ware broers en susters sal maak vir almal wat met MIV en vigs leef.
Oorwin al ons vooroordele, afsydigheid en vrese met u liefde.
Heilige Gees, U wat aan ons gegee is –
dankie vir u liefdevolle werk in ons harte.
Ons bid dat U ons
– sáám met almal wat deur die MI virus geïnfekteer is – in ons swaarkry ons geloof sal suiwer sodat ons hoopvol sal volhard.
Drie-enige God –
bewaar ons in ‘n stukkende wêreld
herstel ons
sodat die dag van u heerlikheid mag aanbreek!
Amen.

 

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans