Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:06
Bible Book: Genesis
Chapter: 12
Verse: 1 – 4

Wanneer die gemeente op die tweede Sondag van Lydenstyd na Gen 12:1-4 luister, sal dit goed wees om te onthou dat die vorige Sondag by Gen 2 en 3 stilgestaan is. Wat in Gen 2 as ‘n hartseer verhaal begin het, bereik in Gen 11 ‘n laagtepunt wanneer die mense beplan om naam te maak (11:4) deur “tot by God te klim”. Dit is egter God wat neerdaal (11:5) om te sien wat die mense doen en hulle dan oor die wêreld verstrooi (11:8).

Een groepie “verstrooide mense” (waarmee die verhaal voortgaan) is die familie van Tera wat uit Ur wegtrek. Maar hierdie reis is skynbaar sonder vooruitsigte, want Tera se seun Abram ontdek na jare se wag dat sy vrou onvrugbaar is (11:30). Wat help dit om ‘n toekoms te gaan soek as daar geen vooruitsigte van ‘n toekoms (lees nageslag) is nie? Hulle kom dan ook nie verder as Haran nie.

(Genesis 11:30 “Sarai was onvrugbaar; sy het nie kinders gehad nie” kan as ‘n direkte verwysing na die uitsiglose (hoop-lose) posisie waarin Abram en Sara hulle bevind het, gelees word.)

Een begrip wat binne die konteks van MIV en vigs ‘n groot rol speel, is die (afwesigheid of teenwoordigheid) van hoop. Kyk ‘n slag goed na die statistiek van MIV en vigs, en daar kom ‘n donker wolk van uitsigloosheid oor jou. Luister na iemand wat vertel wat dit beteken om te ontdek dat jy MIV positief is en jy hoor hoe hierdie tyding die hoop kom steel het. Of gesels met iemand wat jare lank met MIV leef en jy ontdek dat dit dikwels ‘n stryd is om die hoop te behou.

Wie vanuit ‘n uitsiglose situasie (of wie met ‘n verlange na hoop) die verhaal van Gen 11:27-12:9 lees, sal hier hoop vind. In 12:1 praat God met ‘n méns. Dit is die draaipunt van die verhaal. Die uitsiglose, hoop-lose situasie van Abram word verander wanneer God met hom praat. Hy roep vir Abram. En wanneer God verder met Abram praat, is die net seën, seën, seën! (In die oorspronklike kom “seën” en verbuigings van die woord vyf keer in 12:2-3 voor.)

Die God van Abraham maak ‘n nuwe pad oop vir hierdie man en sy vrou wat gedink het hulle het in ‘n doodloopstaat beland. Die nuwe pad gaan oop wanneer Abram die versekering ontvang dat God dit goed bedoel met hom en sy vrou en dat God dit uiteindelik ook goed bedoel met al sy mense.

Vir vasgeloopte mense – en daar is talle voorbeelde van sulke mense, spesifiek ook mense wat platgeslaan is deur die wete dat hulle MIV positief is – kan ‘n woord van God die verskil tussen wanhoop en hoop beteken: Ek bedoel dit goed met jou, kom daarom saam met my op pad na die toekoms wat Ek vir jou wil skep.

Op die tweede Sondag van Lydenstyd ontvang ons die versekering dat die kruis en opstanding van Christus vir ons die toekoms oopsluit.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans