Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 11:42
Bible Book: 2 Timothy / 2 Timoteus
Chapter: 6
Verse: 2 – 10
Teks: 1 Timoteus 6:2b-10

‘n Mens kry die indruk dat Paulus verwag het dat die gemeente waar Timoteus die leiding neem ‘n moeilike tydvak sou binne gaan. Hier word ten minste twee redes genoem waarom Timoteus se leierskap getoets gaan word: Daar sal ander “leiers” op die toneel verskyn wat dwaalleringe sal vekondig (verse 3-4). Persone wat aan die gemeente behoort, sal ook begin om geld na te jaag (verse 9-10).

Terwyl Paulus vir Timoteus teen die naderende gevare waarsku, herinner hy hom daaraan om te “hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus” (vers 3) en ook dat “godsdiens ‘n groot wins (is) as iemand tevrede is met wat hy het” (vers 6). In die 1953 vertaling staan: “godsaligheid saam met vergenoegdheid”.

Hier in vers 6 (wat later uitgebrei word in vers 11) gee Paulus aan Timoteus die geheim wat hom as leier en die gemeente deur die storm moet bewaar.

Die woord wat die 1953 vertaling hier met “vergenoegdheid” vertaal, het Paulus ook gebruik toe hy uit die gevangenis geskryf het dat hy geleer het om “vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is” (Fil 4:11 1953 vertaling). Ek dink dit gaan in 1 Tim 6:6 om meer as net “tevrede wees met wat jy het”. Dit sluit ook in “vrede maak met wat met jou gebeur en wie jy is”. Die woord wat met “godsaligheid” of “godsdiens” vertaal word, word op min ander plekke in die Nuwe Testament gebruik en is daarom nie so maklik te vertaal nie. Een moontlikheid is om dit met Spreuke se “vrees van die HERE” (1953 vertaling: Spr 1:7, 9:10 ens) te verbind. In die lig hiervan is die parafrase van “The Message” van vers 6 verhelderend: “A devout life does bring wealth, but it’s the rich simplicity of being yourself before God” (my onderstreping).

Timoteus sal van die storms van twisvrae, stryery, afguns, twis, beledigings en gemene verdagmakery (vers 4) en die versoeking om ryk te wil word (vers 9) bewaar word as hy die geheim van vers 6 verstaan en toepas. ‘n Lewe toegewy aan God – en daarom “uitgesorteer” – sal van hom ‘n goeie leier maak om die gemeente deur die stormagtige tye te lei.

Die advies wat Paulus vir Timoteus gegee het, is goeie advies vir enigiemand in ‘n wye verskeidenheid “moeilike tye”.

Al sou die krisis wat Timoteus tegemoet gegaan het totaal verskil van die krisis waarin die vigspandemie ons plaas, bly die goeie raad van Paulus aan Timoteus ook goeie raad vir ons in hierdie tyd van MIV en vigs. Wat ons nodig het, is leiers, gelowiges, mense wat met die standvastigheid wat “godsaligheid saam met vergenoegdheid” gee, volhard om “die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus” (vers 3) te gehoorsaam en uit te leef. Dit is nie ‘n teoretiese oefening nie, maar ‘n lewe van praktiese diensbaarheid.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans