Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 14/11/2011 – 14:50
Year A (2010-2011)
Bible Book: 2 Samuel
Chapter: 11
Verse: 25
2 Samuel 11:26 – 12:13

Dié verhaal (van Natan se besoek aan Dawid) kan gerus saam met Mat 7:1-5 gelees word. Jesus wys hoe ons maar almal “blindekolle” het vir ons eie sonde, maar terselfdertyd tog so gou is om sonde in ander mense se lewens raak te sien en te veroordeel. Dit is wat onder andere in die verhaal van Sondag se fokusteks gebeur. Dawid se hande is vuil met owerspel en moord, maar hy vererg hom bloedig oor die man wat sy buurman se skaaplam steel. Sonder skaamte wys hy met sy vuil hande na dié man en veroordeel hom tot die dood!

Een van die hartseer lesse wat ons uit die vigspandemie leer, is dat mense steeds so optree. “Stigmatisering” van mense wat siek is aan vigs of wat MIV-positief is, kom op uit hierdie natuurlike neiging om te veroordeel. Familielede, vriende en selfs kerkleiers spring haastig op met die uitspraak dat die geïnfekteerde die (groot) sondaar is!

Dawid se verhaal en Jesus se vermaning behoort al genoeg te wees om ons van hierdie gevoellose, liefdelose optrede te weerhou…..

Dat Christene nie alleen toegelaat het dat MIV en vigs gestigmatiseer is nie, maar dikwels ook daartoe bygedra het, behoort ons tot diepe ootmoed en sondebelydenis te bring.

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans