Year A (2010-2011)
Bible Book: James / Jakobus
Chapter: 2
Verse: 1
Verse (to): 13

Teks: Jakobus 2: 1-13

‘n Vinnige soek op die internet bevestig dat ‘n baie gewilde slagspreuk (slogan) is: “Vigs diskrimineer nie!” M.a.w enigeen kan deur hierdie virus geïnfekteer word.

Dit is net so opvallend dat daar geweldig baie gemaak word van (negatiewe) diskriminasie téén persone met MIV en vigs. Dit kan óf baie subtiel gebeur (byvoorbeeld: ‘n geïnfekteerde persoon se vriende verdwyn) óf in die uiterste vorme van geweld (byvoorbeeld wanneer ‘n gemeenskap ‘n geïnfekteerde persoon vermoor). Of dit kan enige diskriminasie tussen die twee pole wees….

Jakobus 2:1 – 13 toon dat “uiterlike beoordeling” van mense niks anders as liefdelose optrede is nie. Daarom roep Jakobus ons op om nie liefdeloos op te tree nie.

Liefdelose optrede spruit soms uit onkunde. Diskriminasie teenoor mense wat MIV positief is, gaan dikwels gepaard met gebrekkige en foutiewe kennis van MIV en vigs.

‘n Webblad van UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) oor vigs begin met ‘n grafieka wat soos ‘n oogtoets plakkaat lyk en wat die volgende spel:

EDUCATE NOT DISCRIMINATE.

PREVENTIVE EDUCATION CAN BREAK THE VICIOUS CIRCLE BETWEEN THE EPIDEMIC AND HIV / AIDS-RELATED STIGMA AND DISCRIMINATION.

Kyk gerus self hier

Enkele aanhalings uit die inleidingsartikel: Fear, lack of information, an incorrect understanding of the illness or taboos surrounding HIV/AIDS all lead to stigmatization and discrimination. … Stigma and discrimination cause shame and guilt, increasing the suffering of people affected by HIV/AIDS. Fear of discrimination often prevents people from seeking treatment for AIDS … This impedes the response and increases the damage of the epidemic.

Jakobus se ernstige vermaning dat ons ons nie skuldig sal maak aan verkeerde uiterlike beoordeling van mense nie, maak dit noodsaaklik dat elke Christen die korrekte inligting oor vigs sal bekom. Dan alleen sal ons met liefde kan optree.

 

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans