Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 14:29
Bible Book: Hosea
Chapter: 5
Verse: 13
Hosea 5:13-6:6

“The basic message of Hosea is that God loves Israel,” skryf ‘n Bybelverklaarder. In 5:13 – 6:6 hoor ons die profeet Hosea, die profeet van liefde, in ‘n argument met Israel wat herinner aan ‘n man se argument met sy geliefde vrou wat aan hom ontrou was.

In 5:15 verklaar God wat Hy van Israel verwag. Israel moet hulle skuld bely en God se aangesig soek.
Volgens 6:1-3 is dit presies wat gebeur. Dit is moeilik om fout te vind met die belydenis van hierdie verse. Dit lyk asof God die argument gewen het en sy mense na Hom teruggekeer het.

Maar volgens 6:4 is God nie beïndruk nie. Daar is steeds iets fout. Maar wat? Wanneer ‘n mense verse 1 tot 4 noukeurig lees, word dit duidelik dat Israel wel al die regte woorde gebruik, maar dat hulle optrede nie met hulle woorde ooreenstem nie. “Julle liefde is soos ‘n môrewolkie: dit verdwyn so vinnig soos dou”, kla God. Hulle toewyding en liefde is nie eerlik en opreg nie. Hulle beoefen godsdienstige handelinge sonder egte verhoudinge.
Die bekende vers 6 verhelder die saak verder. “Liefde” en “toewyding” word teenoor offers en brandoffers gestel. Nou word dit duidelik dat God nie besorg is oor die openbare of tradisionele aspekte van ons geloof (godsdiens) nie. Hy kyk na ons harte en ons verhoudinge. God soek egte, persoonlike en getroue verhoudinge. Die belangrikheid van hierdie vers word onderstreep deurdat dit in Mat 9:13 en 12:7 aangehaal word.

Om godsdienstige handelinge te beoefen, los nie probleme op nie. Dit behaag nie vir God nie en sal ook nie die probleme van die MIV en vigspandemie oplos nie. Ware, egte, getroue en eerlike verhoudinge met God en met mekaar sal ‘n verskil maak.

Om oor na te dink (of te bespreek): Stem jy saam dat verhoudinge vir God belangriker is as godsdienstige handelinge? Hoe implementeer jy dit?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans