NULL
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 35
Verse: 1
Verse (to): 10

Die 3de Adventsondag roep ons op tot blydskap / vreugde in die Here. Jesaja 35 kan ons beslis help om iets te ontdek van die hoop wat met vreugde die woestyn sien blom. Hierdie sien is meer as met die “geestesoog” – dis die belewing dat God se genade ‘n nuwe weg tot die lewe deur die woestyn skep.

Tereg skryf Wynand Retief: “Jesaja 35 wil egter juis ware hoop bring vir die wanhopiges en hulle wat met valse hoop leef. Ware hoop is op God gerig, is ‘n wag op Hom, is ‘n uitsien na wat nog nie is nie. En ‘n leef vanuit die heil wat beloof is, asof dit reeds gestalte gekry het” (Preekstudies met liturgiese voorstelle, Advent 2004 tot Koninkrykstyd 2005, bl 20).

Die verkondiging van en die oproep tot hoopvolle vreugde ontken nie die wêreld waarin ons leef nie – die prent van Jes 35 kan net “gesien” word binne die konteks van die woestyn. Daarom hoef ons nie weg te skram om ook op die 3de Advent na die vigspandemie te verwys nie.

Indien die gemeente die afgelope tyd rondom Wêreldvigsdag bewus geraak het van die kwesbaarheid van vroue en meisies (dit was die tema vir 2004), kan daar met verwysing hierna van die volgende twee gebede gebruik gemaak word. Dis sal nodig wees om vooraf met ‘n man en ‘n vrou te reël om die gebede voor te bid.

Gebed vir vroue deur ‘n man:

Hemelse Vader,
Ons dank U vir die gawe van vroue,
Ons loof U vir hulle geloof, liefde, sagtheid, en versorging,
Ons gee U al ons eer!
Vergewe ons mans as ons vroue as vanselfsprekend aanvaar,
Vergewe ons mans as ons misbruik maak van vroue se liefde en diensbaarheid,
Vergewe ons mans as ons ons magsposisies misbuik en vroue verontreg
Vergewe ons mans as ons vroue se weerloosheid uitbuit
Vergewe ons as ons vroue en hulle bydrae as minderwaardig hanteer

Help ons om vroue se menswaardigheid te erken en te respekteer,
Help ons om vroue se gawes, bydrae, diensbaarheid as kosbaar te ag,
Help ons om vroue met respek en waardigheid te hanteer,
Help ons om standpunt in te neem teen enige vorm van diskriminasie, verontregting en misbruik van vroue.
Help ons om vroue as gelyke vennote in die kerk te beskou.
Help ons om mekaar se helpers te wees.

Gee dat ons as mans en vroue in vrede, respek en harmonie sal saamleef en werk in God se koninkryk.
Ons bid vir genesing vir vroue wat misbruik, verontreg en seergekry het.
Ons bid vir vroue en jongmeisies wat MIV+ is of wat vigs het.
Mag hulle die liefde en onvoorwaardelike aanvaarding en versorging van ons geloofsgemeenskap beleef!

Ons bid dit in Jesus se Naam.

Amen.

Verwerking van ‘n gebed in AfricaPraying: a handbook on HIV/AIDS. Sensitive sermon guidelines and liturgy. M.W. Dube (ed) 2003. Word Council of Churches. (Frikkie Coetzee)

Gebed vir mans deur ‘n vrou:

Hemelse Vader,
Ons dank U vir die gawe van mans,
Ons loof U vir hulle unieke menswees, hul sterkte, geloof, en liefde.
Ons gee U die eer.

Ons bid vir elke man.
Ons bid dat hulle hul identiteit in Christus sal vind
sodat dit nie vir hulle nodig sal wees om vroue te misbruik of te verneder nie
Ons bid dat elkeen ook hulle sagtheid sal ontdek,
en bereid sal wees om weerloos te wees juis sodat hulle sterk kan wees.

Dankie Here dat U elke man uniek geskep het
Ons bid dat hulle wapen liefde sal wees en nie geweld nie.
Here, ons vra dat u mans se verhouding met mekaar
so sal herskep dat hul opregte broerderliefde en vriendskap in mekaar sal ontdek en beleef en dat dit nie oor ‘n magspel gaan nie.
Ons bid dat u die verhouding tussen mans en vroue sal herskep
sodat hulle gelykes sal wees, wat U liefde en U genade ook in hulle verhouding met mekaar sal beleef

Ons vra dat elke man deur U oë na vroue sal kyk, en nie deur die oë van die samelewing nie.
Gee dat ons as vroue en mans in vrede, respek en harmonie sal saamleef en werk in God se koninkryk.
Ons bid vir elke man wat al ‘n vrou misbruik, veronreg of seergemaak het –
dat hulle by u vergifnis sal kry.
Here ons bid vir elke man wat self misbruik, veronreg of seergemaak is –
dat hulle genesing sal kry.
Ons bid spesifiek vir elke man en jong seun wat MIV+ is of wat vigs het.
Mag hulle die liefde en onvoorwaardelike aanvaarding en versorging van ons geloofsgemeenskap beleef!

Ons bid dit in Jesus se Naam.

Amen.

(Verwerking van ‘n gebed deur Rayline Coetzee)

 

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans