Year C (2009-2010)
Bible Book: Psalms
Chapter: 27
Verse: 1
Verse (to): 14

Ons eerste ontmoeting met die gelowige in Psalm 27 is dié van iemand wat so seker voorkom, so sterk – byna vermetel! “Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?”, verklaar die psalmdigter in vers 1. “Wat ‘n wonderlike geloof, so dapper!”, kan ons die digter toejuig. Hoe wonderlik is dit nie om seker in jou geloof te wees en sonder vrees alle moontlike uitdagings in die oë te kyk nie.

Maar wanneer ons na die psalmdigter se gebed in verse 4 tot 6 luister, is dit nie meer ‘n prent van iemand wat in die openbaar staan en vrymoedig alle opposisie uitdaag nie. Hier vind ons iemand in die tempel. Besig om te aanbid, te bid, God se aangesig te soek en selfs besig om van die vyande weg te kruip. “Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op ‘n rots laat staan” (v 5). Hier is die psalmdigter nog seker, maar nie oorgerus nie, moedig, maar nie uitdagend nie. Die “rots” is nou die plek waarheen God die bidder optel. Dit is slegs as een wat genade van God ontvang wat die psalmdigter sal oorwin (vgl v 6).

In die volgende ses verse roep dieselfde persoon ernstig na God om hulp. Angstig roep hy/sy: “Luister tog na my, Here, as ek roep; wees my genadig en verhoor my gebed” (v 7). Vers 9 is ‘n desperate gebed: “Moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red”. Die psalmdigter is in die nood en hou aan God, wat genadig is (v 7), help (v 9), die getroue ouer is (vgl v 10) en goed is (vgl v 13), vas.

Die verhaal van Psalm 27 is die storie van wat gebeur wanneer ‘n gelowige die lewe ervaar soos wat baie van ons dit ken – met al sy uitdagings en probleme, sy hoogtepunte en laagtepunte. Soms mag dit soos ‘n dolle gejaag voel wat jou van ‘n posisie van sekerheid in die geloof na ‘n plek van desperate gebed om hulp neem.

Hoewel die Psalm dit erken, eindig dit met die hoop om God se goedheid te sien (v 13) en die bemoediging om op die Here te wag (v 14 – 1953 vertaling).

—————–

Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe vergelyk die storie van psalm 27 met die stories wat ons hoor van Christene wat ontdek het dat hulle MIV positief is?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans